Brno - Český Krumlov - Holašovice - Kroměříž - Kutná Hora

Lednicko-valtický areál - Litomyšl - Olomouc - Praha - Telč - Třebíč - Žďár nad Sázavou

Výuka německého jazyka. Úvaly u Prahy. Doučování. Němčina. Konverzace v německém jazyce. Příprava na maturitu z němčiny a češtiny. Kondiční konverzace. Výuka formou konverzace. Konverzační metoda.

Německý jazyk slovem i písmem - výuka němčiny

Zkušená středoškolská profesorka PhDr. Lenka Mandová nabízí výuku německého jazyka

  • němčina k maturitě
Jako středoškolská profesorka nabízím přípravu na maturitu z němčiny a češtiny. Učím podle Sprechen Sie Deutsch, Polyglot, jehož poslední díly obsahují učivo zejména úrovně B2 a B3.
  • němčina pro začátečníky
Pro věčné začátečníky mohu nabídnout Němčinu pro samouky, autorek Bendová, Kettnerová.
  • individuální a odborná němčina
Vyhovím dalším individuálním a odborným požadavkům. Využívám nejen poslechové nahrávky, ale i další materiály.
Motivuji žáky podle jejich zálib a profesního zaměření, dávám přednost konverzační metodě.

Po studiu germanistiky na Karlově univerzitě jsem si zvyšovala jazykovou úroveň školením v Goethe institutu a stážemi v Německu. Denodenně používám němčinu jako VIP průvodce německých turistů s odbornou tématikou.

Výuka probíhá

  • v Úvalech u Prahy, Čechova 210,
  • u vás doma,
  • ve vaší firmě.

Zimní intenzivní kurzy!

Svou úroveň absolventky Karlovy univerzity jsem si zvyšovala školením v Goethe institutu a stážemi v Německu.
V posledních letech vedu speciální jazykové kurzy pro průvodce a pedagogy ve škole cestovního ruchu Tyrkys (http://www.tyrkys.cz).
Pro Pražskou informační službu připravuji speciální vycházky po stopách spisovatelů pražské německé literatury (F. Kafka, M.Brod, E.E.Kisch, F. Werfel, Lenka Reinerová, J. Urzidil, R. M. Rilke).
Již třetí desítku let pracuji jako průvodkyně německy mluvících turistů, takže správná výslovnost je nezbytná, české zájezdy doprovázím do německy mluvících zemí, proto mohu přiblížit památky a život našich sousedů, tzv. reálie.
Jsem členem Goethovy společnosti v Praze, jež uzavřela partnerství s Goethovou společností v Hamburku.

Přijďte, poslechněte si a promluvte německy. První konzultační hodinu nabízím zdarma.

200 km na západ či na jih od Prahy se vám to bude hodit.

PhDr. Lenka Mandová
Čechova 210, 250 82 Úvaly, Česká republika
Tel. 281981580, GSM 602864749
E-mail mandova@centrum.cz
www.reiseleiterin.eu