Brno - Český Krumlov - Holašovice - Kroměříž - Kutná Hora

Lednicko-valtický areál - Litomyšl - Olomouc - Praha - Telč - Třebíč - Žďár nad Sázavou

Praha pro skupiny i rodiny, Praha pro jednotlivce, Praha pro školy, Centrum Prahy krok za krokem, Pražský hrad, Staré a Nové Město, Speciální vycházky - slohy v architektuře, Literární vycházky - pražská německá literaura, Literární vycházky - čeští spisovatelé v Praze, Secese a kubismus, Kavárny a německý exil, Fr. Kafka, Židovské muzeum, Malostranské zahrady, Petřín, Astronomie - J.Keppler, T.G.Masaryk, Americký klub dam

Pěkná místa v Praze a památky UNESCO

Znáte opravdu Prahu?

Vycházky nad úrovní i pod úrovní stověžaté Prahy s kvalifikovanou průvodkyní, promovanou historičkou
Nabízím základní i speciální procházky Prahou s odborným výkladem, programy pro jednotlivce i pro skupiny, pro podniky či školy.
Programy lze kombinovat nebo vytvořit podle vašeho přání a časových možností. Místo a čas setkání se řídí vašimi požadavky.
Vycházky Prahou mohou trvat 3 až 8 hodin v rámci jednoho až tří dnů, na přání i autem.

Z Prahy lze navštívit hrady Karlštejn, Křivoklát, Točník, Brandýs nad Labem, zámky Hořovice, Mělník, Nelahozeves, skanzen v Přerově nad Labem, Škoda muzeum v Mladé Boleslavi, pískovcové skály v Českém ráji atd.

Spolupracuji s CA Beruška, která má připravený bohatý mnohotematický program pro školy. Autobus je k dispozici.

Pro Pražskou informační službu a pro Tyrkys připravuji přednášky na historická a literární témata: Odsun, Slavné české ženy, Hohenzollernové...

VYCHÁZKY PRAHOU

Šest pražských historických měst, dva hrady, jedno ghetto a jeden středověký most pod patronací UNESCO

Pražský hrad s katedrálou a Zlatou uličkou lze obohatit o pražskou defenestraci. Střídání stráží nelze opominout tak jako vládnoucí dynastie.

Na Malé Straně lze navštívit barokní zahrady, kláštery, zahrady a zastavit se v útulné hospůdce, kterou navštěvoval J.Werich.

Složení "pražské maturity" ponechám na vaší časové možnosti.

Staroměstské náměstí s orlojem a pomníkem Jana Husa nebo Prašná brána s Obecním domem patří k základním pamětihodnostem na Starém Městě, kde byla založena nejstarší univerzita za Alpami. Poté si nelze splést Karolinum a Klementinum.

Židovské muzeum s dochovanými synagogami ve všech architektonických slozích patří ke světovému unikátu, vy si však napište své přání, rabi Löw odpočívající na Starém židovském hřbitově vám jej vyplní.

Karel IV. postavil Nové Město ve 14. st. velmi rozlehlé. Čeká vás Senovážné a Václavské náměstí s moderními pasážemi, dále i Karlovo náměstí včetně vltavského nábřeží s Tančícím domem. Cestou lze navštívit Národní památník hrdinů heydrichiády, do klášterů, Františkánské zahrady i Faustova domu.

Vyšehrad je natolik obetkán pověstmi, že zapomínáme na původní přemyslovský hrad, vyšehradskou kapitulu a barokní pevnost. Znáte nejdůležitější osobnosti českého národa, které zde odpočívají? Od V.Hanky, J.E.Purkyně, B.Smetany, K.Čapka, oba Kubelíky, Pepy Bicana až po W.Matušku? Kde najdeme Libuši?

Praha a F.Kafka patří k sobě nejen v jeho díle, kde popisuje realitu v absurdním světě, ale především ve spleti pražských uliček. Můžeme si povídat o rodných domech, školách a redakcích spisovatelů pražské německé literatury a dokončit diskusí u kavárenských stolků staré Prahy. Přibližme si celkově, nebo jednotlivě život a dílo: M.Brod, F.Werfel, E.E.Kisch, Lenka Reinerová, J.Urzidil, O.Baum, F.Weltsch....

Čeští spisovatelé nejen psali, ale také se bavili, pomáhali jiným. Víte, kde tančil J. Neruda nebo B. Němcová? Kde pracoval jako archivář K.J.Erben? Jak a odkud varoval K. Havlíček Borovský Habsburky před rozpadem monarchie? Přinesli bychom mu kytičku na hrob? Znáte názory, dílo a dnešku podobný životní styl novinářky Mileny Jesenské, zavražděné v Ravensbrücku? Další velikány připravím dle přání.

Praha hrála po Salcburku a Vídni nejdůležitější roli v uvádění děl W.A.Mozarta. Vedle Mozartova muzea připomínají jeho pobyty v Praze kostely s varhanami, paláce či hotely. Víte, kde M.Forman točil oskarový film Amadeus?

Kde bydleli hudební géniové 18. a 19. st. a kde pořádali koncerty? Na přání lze v sobotu domluvit prohlídku Národního divadla, jindy Rudolfina nebo Stavovského divadla. Které domy připomínají A.Dvořáka, B.Smetanu, K.M.Webera, R.Wagnera, G.Mahlera a návštěvníky Prahy (L.Beethoven)?

Alchymie, astronomie a astrologie kvetly v době vlády Rudolfa II. a života Albrechta z Valdštejna. Víte, kde bydlel a odpočívá Tycho Brahe, kde psal Johannes Keppler nejdůležitější knihy astronomie? Mohu vám doporučit objekty spjaté s tímto tématem. Přejete si horoskopy, pokud znáte den a hodinu svého narození?

Architektonické styly lákají k prohlídce Prahy. Přejete si zhlédnout nejkrásnější příklady každého období, nebo dáte přednost jen jedné epoše. V případě zájmu o secesi nebo kubismus bych to doporučovala. Víte,kde se nachází románský palác nebo nejkrásnější renesanční stavba v Záalpí?

Ženy, uvědomujete si, že máte podle ústavy stejná práva (na vzdělání, dědické, volební) s muži již od r.1919? Kdo se o tuto ranou emancipační úroveň zasloužil? Připomenu nejen K.Světlou, El. Krásnohorskou, ale též Vojtu Náprstka, prezidenta T.G.Masaryka, manžela Ch. Masarykové, členky Amerického klubu dam a Ženského výrobního spolku. Znáte budovy těchto spolků včetně nejstaršího dívčího gymnázia ve střední Evropě?

Máte rádi přírodu a smích? Vezměte své děti a pojeďte lanovkou na Petřín, navštivte Bludiště a vystoupejte, nebo vyjeďte na Petřínskou rozhlednu. Z Nebozízku se naskýtá nádherný rozhled na Prahu. Pivo chutná i ve Strahovském klášteře po prohlídce Filozofického a Theologického sálu knihovny.

T.G.Masaryk se přestěhoval do Prahy r. 1882. Kde přednášel a kam rád chodíval? Kam si zval studenty, kde se rodila jeho díla? Kde se mu narodily děti? Odkud odjížděl jako politik? Kde na něho čekala Charlotta během I.světové války? Proč opouštěl opravený Hrad a vyhledal Lány?

 

Včas se na mě obraťte pro sestavení programu vaší procházky, výletu nebo dovolené.

Mohu vám nabídnout prohlídku mnohých muzeí a objektů a přiblížit historickou epochu (hotel Imperiál, Muzeum dějin komunismu), architekturu (Martinický palác, dům pánů z Kunštátu), hudbu (Smetana, Dvořák), literaturu (Kafka, K.Čapek) apod.

PhDr. Lenka Mandová
Čechova 210, 250 82 Úvaly, Česká republika
Tel. 281981580, GSM 602864749
E-mail mandova@centrum.cz
www.reiseleiterin.eu